گزارش کار آزمایشگاه شیمی آلی

بازگشت به صفحه اصلی

برای دریافت گزارش کار آزمایشگاه شیمی آلی از لینک های زیر استفاده کنید

 

 

 

                          بخش اول: تقطیر١                        

 

                          بخش دوم: نقطه ذوب                   

 

                          بخش سوم: تقطیر2                     

 

                          بخش چهارم: تبلور                      

 

                          بخش پنجم: صابون                      

 

                          بخش ششم: استرفیکاسیون        

 

                          بخش هفتم: نقطه جوش               

/ 0 نظر / 8 بازدید