گزارش کار آزمایشگاه مکانیک سیالات

بازگشت به صفحه اصلی

برای دریافت گزارش کار آزمایشگاه مکانیک سیالات از لینک های زیر استفاده کنید

سری اول:

اندازه گیری ویسکوزیته ی سیالات به روش (هیگن- پوازی)
اندازه‌گیری ویسکوزیته سینماتیکی دو مایع مختلف به روش saybolt
اندازه گیری ضریب ویسکوزیته ی گلیسیرین در دماهای محتلف
اندازه گیری ویسکوزیته سیال - استوکس ( جریان خارجی )
مطالبی در مورد : اریفریز - روزنه - ونتوری - شیپوره - لوله پیتو - دبی سیالات
استغراق کامل و ناقص ( همراه با محاسبات )
پرش هیدرولیکی
پمپ سانتریفوژ ( گریز از مرکز ) و کاپلان ( محوری )
سر ریز ها - اندازه گیری دبی در کانال های رو باز
تعیین مرکز فشار
ویسکوزیته دینامیکی سیال
ویسکوزیته سینماتیکی

سری دوم:

دبی سنجی سیالات
پیرامون پمپ ها
تعیین عدد رینولدز

سری سوم:

جریان سیال در لوله ها
جریان سیال در صفحه تخت 1
جریان سیال در صفحه تخت 2
مفهوم دما
مفهوم گردابه
مفهوم سرعت در مکانیک سیالات
تفاوت دینامیک سیالات و ترمودینامیک سیالات
تفاوت مکانیک سیالات و جامدات
تنش
تشدید

سری چهارم

اندازه گیری آهنگ حجمی جریان در کانالهای روباز
اندازه گیری ضریب ویسکوزیته گلیسیرین در دماهای مختلف
اندازه گیری ضریب ویسکوزیته مایعات مختلف در دمای معمولی
دبی سنجی سیالات
مویینگی
نیروی هیدرو استاتیک وارده به سطوح مسطح غوطه ور
پرش هیدرولیکی
روش صنعتی برای اندازه گیری ویسکوزیته به روش Saybolt

 

منبع : www.sahand-eng.com

/ 0 نظر / 5 بازدید