گزارش کار آزمایشگاه شیمی فیزیک

صفحه اصلی

برای دریافت گزارش کار آزمایشگاه شیمی فیزیک از لینک های زیر استفاده کنید

 

    درجه صفر                                        

   الکترولیت ضعیف                                              

   حلالیت                                                  

  تعیین درجه ذوب نفتال                                 

  ویسکوزیته                                                         

  جذب سطحی توسط ذغال یا کربن فعال        

/ 0 نظر / 4 بازدید