دانلودستان مهندسی شیمی

وبلاگ دانشجویان مهندسی شیمی دانشگاه آزاد دشتستان

سایت های مهندسی شیمی

 

 بازگشت به صفحه اصلی

http://www.ch.cam.ac.uk/c2k/cj/organic.html

پایگاه جامعی از مجلات شیمی آلی

http://www.ch.cam.ac.uk/c2k/cj/inorganic.html

پایگاه جامعی از مجلات شیمی معدنی

http://www.ch.cam.ac.uk/c2k/cj/physical.html

پایگاه جامعی از مجلات شیمی فیزیک که بر حسب نام ناشر مرتب شده است

http://www.ch.cam.ac.uk/c2k/cj/alpha.html

پایگاه جامعی ازمجلات شیمی فیزیک که بر حسب الفبا مرتب گردیده است

http://www.ch.cam.ac.uk/c2k/cj/comp.html

پایگاه جامعی از مجلات شیمی گرایش محاسبه

http://www.ch.cam.ac.uk/c2k/cj/biological.html

پایگاه جامعی از مجلات زیست شیمی

http://www.ch.cam.ac.uk/c2k/cj/tech.html

پایگاه جامعی ازمجلات مهندسی شیمی

http://www.ch.cam.ac.uk/c2k/cj/environ.html

پایگاه جامعی ازمجلات رشته شیمی گرایش محیط زیست و کشاورزی

http://www.ch.cam.ac.uk/c2k/cj/analytical.html

پایگاه جامعی از مجلات شیمی گرایش تجزیه

http://www.ch.cam.ac.uk/c2k/cj/material.html

پایگاه جامعی از مجلات شیمی گرایش مواد

http://www.ch.cam.ac.uk/c2k/cj/general.html

پایگاه جامعی از مجلات رشته شیمی گرایش عمومی

http://www.ch.cam.ac.uk/c2k/people/

شیمیدانان کشورکانادا و ایالت متحده امریکا که برحسب نام سازمان و نام اشخاص مرتب شده اند

http://www.ch.cam.ac.uk/c2k/society.html#LSoc

انجمنها وجوامع شیمیایی

http://www.ch.cam.ac.uk/c2k/data.html

پایگاههای اطلاعاتی، سازمانها، آدرس پست الترونیکی گروههای بحث و گروههای خبری و ...

http://www.chemie.fu-berlin.de/chemistry/index/sites/www/

لیستی از پیوندهای شیمیایی در اینترنت، تقسیم بندی بر اساس قاره

http://www.indiana.edu/~cheminfo/slaind98.html

معرفی برخی سایتهای مربوط به رشته شیمی

http://chemed.tamu.edu/inquiry698/linksto.htm

معرفی برخی از سایتهای مربوط به شیمی

http://uwadmnweb.uwyo.edu/Chemistry/News/chem_sites.htm

برخی از سایتهای مفید شیمیایی

http://www.mpcfaculty.net/ron_rinehart/organic.htm

سایتهای شیمی آلی

http://www.chemhelper.com/recfunsites.html

برخی سایتهای جالب در شیمی آلی

http://www.public.iastate.edu/~acslocal/Interesting_Chem_Sites.html

برخی سایتهای جذاب راجع به شیمی

http://tccc.iesl.forth.gr/chemistry/academic_sites.html

برخی از سایتهای دانشگاهی مربوط به شیمی

http://people.morehead-st.edu/fs/h.hedgec/sciteach.html

وب سایتهای آموزشی شیمی

http://www.rsc.org/

اخبار، انتشارات، کنفرانسها،آموزش، تولیدات و معرفی برخی سایتها راجع به شیمی

http://www.chemie.de/?language=e

یکی از بهترین سایتها دارای 774 لینک به جوامع شیمیایی، کتابها،مجلات، نرم افزارها،مشاغل و ... راجع به شیمی

http://www.chemistry.org/portal/a/c/s/1/home.html

انجمن شیمی آمریکا

http://chemistry.about.com/index.htm?once=true&

اخبار، مقالات خبری، سایتهای مرتبط، مطالب آموزشی، جدولهای تناوبی و ... راجع  به شیمی

http://chemistry.about.com/c/ec/1.htm

با عضویت در این قسمت سایت می توانید بازیها و مطالب مربوط به شیمی برای کودکان را دریافت و یه سایتهای مرتبط دسترسی پیدا کنید

http://www.chemweb.com/

در این سایت برای شما امکان جستجو در کتابها، مجلات، اخبار، نرم افزارها، پایگاههای اطلاعاتی، مشاغل و ... وجود دارد

http://www.chemie.de/index.php3?language=e

یک شاهراه الکترونیک از منابع مختلف موجود در وب برای شیمیدانان

http://www.chemdex.org/

4000 لینک به سایتهای مرتبط به شیمی

http://www.chemdex.org/index.php?sid=517188909&t=sub_pages&cat=220

معرفی سایتهای مربوط به چداول تناوبی

http://www.chemdex.org/index.php?sid=517188909&t=sub_pages&cat=183

معرفی سایتهای مربوط به بیوشیمی، شیمی تجزیه

http://www.chemdex.org/index.php?sid=517188909&t=sub_pages&cat=501

معرفی سایتهای مربوط به  کنفرانسها، مجلات، گروههای خبری  و ...راجع به شیمی

http://www.chemdex.org/index.php?sid=517188909&t=sub_pages&cat=277

معرفی سایتهای مربوط به عناصر شیمیایی

http://www.chemdex.org/index.php?sid=517188909&t=sub_pages&cat=314

معرفی سایتهایی مربوط به نرم افزارها و استانداردهای شیمی

http://www.chemdex.org/index.php?sid=517188909&t=sub_pages&cat=230

معرفی سایتهای مربوط به شیمیدانان

http://pearl1.lanl.gov/periodic/default.htm

جدول تناوبی برای دانش آموزان متوسطه

http://www.chemsoc.org/viselements/

یک تفسیر بصری از عناصر جدول تناوبی

http://www.chem.swin.edu.au/

مطالعه شیمی به وسیله کامپیوتر دارای برخی لینکهای جالب

http://www.chemie.fu-berlin.de/chemistry/bio/amino-acids.html

اطلاعاتی از قبیل نام، اختصارات، آمینو اسیدها و فرمولها برای آمینو اسیدها می باشد. همچنین دارای مدلهای مولکولی نیز هست

http://www.netaccess.on.ca/~dbc/cic_hamilton/dictionary/a.html

واژگان شیمیایی

http://wine1.sb.fsu.edu/chm1045/chm1045.htm

یک متن کتاب درسی همراه با تمرینهای امتحان برای درس مجازی شیمی عمومی

http://www.scidiv.bcc.ctc.edu/wv/101-online.html

یک دوره آموزشی الترونیکی برای شیمی

http://www.chem1.com/chemed/genchem.html

لینک به بسیاری از وب سایت ها مربوط به شیمی عمومی

http://www.oscar.chem.indiana.edu/cfdocs/libchem/acronyms/acronymsearch.html

جستجو برای پایگاه سرنام ها

http://www.chemport.org/html/english/publishers_list.html

مجلات تمام متن الکترونیکی در اینترنت

http://jchemed.chem.wisc.edu/

مجله آموزش شیمی

http://vm.cfsan.fda.gov/~dms/chemist.html

فهرستی از سایتهای مربوط به شیمی

http://www.1000dictionaries.com/chemistry_dictionaries_1.html

1000 دیکشنری مجانی انگلیسی

http://www.stanford.edu/~glassman/chem/index.htm

حل مسایل و مشکلات دانشجویان کارشناسی، همچنین دارای لینک به سازمانها و موسسات مرتبط، مجلات الکترونیکی، کنفرانسها، منابع آموزشی، نرم افزارهای مربوط به شیمی، پایگاههای الترونیکی و ... می باشد

http://www.chemistry.co.nz/chem.htm

شیمی برای دانش آموزان و معلمان

http://www.knowledgebydesign.com/tlmc/tlmc.html

یادگیری مسایل مربوط به شیمی

http://www.terrificscience.org/

یک مرکز آموزش شیمی

http://www.ijc.com/

مجله اینترنتی شیمی

http://www.rsc.org/is/journals/current/perkin1/p1ppub.htm

مجله Perkin Transactions 1

http://www.rsc.org/is/journals/current/perkin2/p2ppub.htm

مجله Perkin Transactions 2

http://www.wiley-vch.de/publish/en/journals/alphabeticIndex/2005/

مجله European journal of inorganic chemistry

http://www.liv.ac.uk/chemistry/Links/links.html

لینکهایی برای شیمیدانان، شامل لینکهای دانشگاهی، تجاری، منابع شیمی، نرم افزارها، مشاغل الکترونیکی و

http://www.babayi.com/

سایت شیمی دبیرستان و پیش دانشگاهی به زبان فارسی

http://www.iranpolymerinstitute.org/

شامل کتابخانه مرجع پلیمر ایران ، لیست محصولات ، جزئیات سمینار صنعت پلیمر ایران ، بانک اطلاعاتی پلیمرها و غیره به زبان انگلیسی

http://chem.schoolnet.ir/

مباحث مربوط به شیمی به زبان ساده به زبان فارسی البته بیشتر مطالب عملی به زبان انگلیسی است

http://www.chem4kids.com/

شیمی برای کودکان به زبان انگلیسی

+