دانلودستان مهندسی شیمی

وبلاگ دانشجویان مهندسی شیمی دانشگاه آزاد دشتستان

گزارش کار آزمایشگاه شیمی فیزیک

صفحه اصلی

برای دریافت گزارش کار آزمایشگاه شیمی فیزیک از لینک های زیر استفاده کنید

 

    درجه صفر                                        

   الکترولیت ضعیف                                              

   حلالیت                                                  

  تعیین درجه ذوب نفتال                                 

  ویسکوزیته                                                         

  جذب سطحی توسط ذغال یا کربن فعال        

+