دانلودستان مهندسی شیمی

وبلاگ دانشجویان مهندسی شیمی دانشگاه آزاد دشتستان

گزارش کار آزمایشگاه شیمی آلی

بازگشت به صفحه اصلی

برای دریافت گزارش کار آزمایشگاه شیمی آلی از لینک های زیر استفاده کنید

 

 

 

                          بخش اول: تقطیر١                        

 

                          بخش دوم: نقطه ذوب                   

 

                          بخش سوم: تقطیر2                     

 

                          بخش چهارم: تبلور                      

 

                          بخش پنجم: صابون                      

 

                          بخش ششم: استرفیکاسیون        

 

                          بخش هفتم: نقطه جوش               

+