دانلودستان مهندسی شیمی

وبلاگ دانشجویان مهندسی شیمی دانشگاه آزاد دشتستان

پالایشگاه گاز طبیعی

پالایشگاه گاز واحدی پردازشی است که برای خالص کردن گاز و بهینه کردن خواص گاز استخراجی از چاه‌های گاز استفاده می‌گردد تا گاز به صورت قابل مصرف در مصارف عمومی تبدیل شود.

واحدهای گوناگون پالایشگاه گاز عبارت‌اند از:

 

 • واحد دریافت و جداسازی گاز و میعانات گازی
 • واحد تثبیت میعانات گازی
 • واحد شیرین‌سازی
 • واحد تصفیه گاز ترش
 • واحد نم‌زدایی
 • واحد مرکاپتان زدایی یا واحد مراکس
 • واحد تنظیم نقطه شبنم و تراکم گاز به منظور انتقال
 • واحد بازیافت و انجماد گوگرد
 • واحد پالایش آب‌های سطحی، صنعتی و فاضلاب
 • واحد لخته‌گیر
 • واحد فرآورش
 • واحد افزایش فشار
 • واحد جامدسازی گوگرد
 • واحد مولد برق
 • واحد آب‌شیرین‌کن صنعتی
 • واحد تولید بخار
 • واحد تولید هوای فشرده
 • واحد گاز سوخت
 • +